הוועדה המחוזית דרום החליטה להפקיד תוכנית לשימור והתחדשות העיר ההיסטורית בבאר שבע

הוועדה המחוזית דרום החליטה להפקיד תוכנית לשימור והתחדשות העיר ההיסטורית בבאר שבע

התוכנית כוללת כ-850 מבנים לשימור ומאפשרת תוספת זכויות בנייה למגורים ועירוב שימושים לטובת התחדשות כלכלית, תרבותית והעצמת המתחם כמוקד עירוני שוקק חיים

הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה דרום, בראשות עו”ד עודד פלוס, אישרה היום (שני, 5.12.22)  להפקדה תוכנית לשימור והתחדשות העיר ההיסטורית בבאר שבע. 

התוכנית אשר קודמה על ידי עיריית באר שבע, וכבר משמשת אותה בפועל כמסמך מנחה, מתפרשת על שטח של כ-760 דונם ומאפשרת בתחומה תוספת של מעל  5,000 יחידות דיור שיוכלו לתת מענה להיקף אוכלוסייה של כ-11,500

ייחודה של העיר העתיקה בבאר שבע, המהווה את ראשיתה של באר שבע המודרנית, בסיפורה ההיסטורי לאורך התקופות ובערכיה האורבניים והאדריכליים, קרי – הרקמה ההיסטורית הייחודית המאופיינת בגריד מובחן היוצר בלוקים עירוניים, ובמבנים היסטוריים-מקוריים רבים שנותרו במצב השתמרות טוב. במרקם זה שזורים אתרים ארכיאולוגיים ואתרים נופיים בהם גנים ושדרות. העיר הוקמה על ידי השלטון העות’מאני בשנת 1900 בשטח בו הייתה בעבר התיישבות ביזנטית/ערבית קודמת ששרידיה מוכרים בשטח ובשנים 1948-1917, עד הקמת מדינת ישראל, הייתה תחת השלטון הבריטי.

מטרת התוכנית שמירה על המורשת הבנויה ועל איכויות העיר העתיקה תוך עידוד התחדשותו של המרקם העירוני באמצעות תוספת מגורים וקביעת תמהיל שימושים מגוון, שתאפשר לקדם החייאה כלכלית, תרבותית, חברתית ותיירותית והחזרתה של העיר העתיקה כמוקד עירוני שוקק חיים. כל זאת תוך שמירה על “רוח המקום” והתאמת התכנון החדש לבניינים ולמרקם הקיים. בנוסף מציעה התכנית לפעול לשיפורו של המרחב הציבורי, לצורך שיפור איכות החיים במקום ומשיכת תושבים חדשים. במסגרת זו כלולים בתכנית מבני ציבור, חניונים ציבוריים, והנחיות לשדרוג והצללה של המרחב הציבורי. 

בתוכנית הוגדרו 66 מבנים שסווגו  בדרגת שימור המחמירה ביותר, בהם לא תתאפשר תוספת זכויות במגרש. על מנת לעודד שימור מבנים אלה מציעה התכנית מנגנון של תמריצי שימור וניוד זכויות למגרש אחר בתחום תכנית העיר העתיקה או באזורים שהוגדרו לצורך כך בתוכנית המתאר הכוללנית לעיר באר שבע (מספר 605-0145763), זאת באמצעות תוכנית מפורטת.

התוכנית מבחינה בין אזורים להם תכנון מפורט ובהם ניתן יהיה להוציא היתרים מכוח התכנית, לבין אזורים מוגדרים ברמה מתארית, בהם יהיה צורך להכין תכניות מפורטות לשם הגשת בקשות להיתר בניה, וזאת בשל מורכבויות רישומיות וקנייניות הקיימות באזורים אלה.

מתכנן מחוז דרום במינהל התכנון, תומר גוטהלף: “מדובר בתוכנית חשובה ביותר, אשר מחדשת את העיר ההיסטורית בבאר שבע במטרה לממש את הפוטנציאל האדיר הטמון בה לשוב ולהוות מוקד עירוני חי ושוקק, כפי שהייתה בעבר וזאת תוך שמירה על ייחודו של המרקם ההיסטורי. התכנית מאפשרת תוספת משמעותית של מגורים, מסחר ותעסוקה בעיר העתיקה על מנת לאפשר את התחדשותה”.


התוכנית נערכה על ידי משרד האדריכלים דני לזר.