מסמך מדיניות עבור תכנון ובנייה בעיר העתיקה, באר שבע 009/2023 – להתייחסות הציבור

שאלון זה נועד לאיסוף הערות והשגות הציבור בנוגע למסמך המדיניות עבור תכנון ובנייה בעיר העתיקה ב”ש, קובץ המדיניות, לרבות נספחיו, מופיעים בקישור הבא:
https://br7.complot.co.il/binyan/#taba/8538
יש לגלול את העמוד עד לסעיף “ארכיב מסמכים”. תחתיו מופיע מסמך המדיניות על נספחיו – 
1. “מסמך מדיניות עבור תכנון ובנייה בעיר העתיקה ב”ש
2. קובץ הנחיות
3. תשריט מצב מוצע
4. נספחי בינוי 
5. תיעוד ונספחי שימור
המדינות הנ”ל היא על פי תכנית מתאר לשימור ופיתוח העיר העתיקה אשר נמצאת בהכנה, תכנית מספר:  605-0450627.


מסמך המדיניות נדרש מכוח תוכנית המתאר הכוללנית לעיר, מספר: 605-0145763, ויאפשר לקצר הליכי תכנון וזמני טיפול בתוכניות. לאחר קבלת הערות הציבור, יובא מסמך המדיניות לאישור הוועדה המקומית. לאחר אישור מסמך המדיניות, תוכניות התואמות לתוכנית המתאר העירונית ולמסמך המדיניות יועברו לסמכות מקומית, כך שזמני הטיפול יתקצרו ויתייעלו.

לאור החלטת הוועדה המקומית לאשר את המדיניות, אנו מבקשים לקבל את הערות הציבור למדיניות, הערות אשר יתקבלו בטופס זה במועד הקבוע מטה יקבלו התייחסות של הצוות המקצועי ויובאו בפני הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. 

ניתן לפנות לבירורים נוספים, שאלות והעברת קבצים רלוונטיים אל אחראית העיר העתיקה במחלקת תכנון עיר – נעמה לנקרי ביטון במייל:
[email protected]


הערות יתקבלו עד לתאריך: 20/07/2024